VEKOP-kép

Digitális oktatás fejlesztése a Tankerület intézményeiben

VEKOP-7.3.3.-17-2017-00010 számú, „A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítása az Észak-Budapesti Tankerületi Központ intézményeiben”elnevezésű projekt indult 2018. szeptember 01.-én az Észak-Budapesti Tankerületi Központ négy intézményében: a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban, a Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskolában, valamint Óbudai Nagy László Magyar – Angolt Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.

A projekt célja, olyan digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programok megvalósítása a bevont intézményekben, amelyek elterjeszthetőek, a pedagógusok digitális felkészültségét, módszertani kultúráját növeli, valamint a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használatot erősíti és a digitális és egyéb kulcskompetenciákat hatékonyan fejleszti.

A 2018/19. tanév II. félévében már a tanórákban is megjelent a projekt. Igaz még az elhúzódó közbeszerzési es egyéb eljárások miatt az eszközök beszerzése elhúzódik, de a projektben részt vevő pedagógusok mindent elkövetnek azért, hogy a digitális pedagógiai eszköz és módszerek a tanítási-tanulási gyakorlatba beépülhessenek a matematikai kompetencia fejlesztésének és természettudományos megismerés támogatására.

Ennek érdekében az implementációt támogató események szervezése került és kerül megszervezésre, elsődleges törekvésünk a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere megvalósítása, majd a Tankerületi Központ többi intézménye, valamint hasonló projektben részt vevő intézmények részére is megosztani a projekt jó gyakorlatait.

Internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő előadásokat szervezünk a projektben részt vevő intézmények pedagógusai és tanulói számára.

Kampányt indítunk a bevont intézmények pedagógusaira, tanulóira és szülői közösségére szabottan a digitális pedagógia bevezetéséről.

A projekt előre haladásáról folyamatos tájékoztatást adunk a TanKerHír hasábjain is, annak érdekében, hogy Tankerületi Központunk többi intézménye felé is láthatóvá tegyük a projekt eredményeit, bemutassuk a részt vevő intézmények digitális tanóráit, és azt hogy a fejlesztések eredményeként milyen lehetőségekkel bővülnek a program intézményei.