I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név: Észak-Budapesti Tankerületi Központ
2. Székhely: 1033 Budapest, Fő Tér 1.
3. Postacím: 1033 Budapest, Fő Tér 1.
4. Telefonszám: +36 (1) 437-88-68
5. Faxszám: Intézményünk esetében nem releváns adat.
6. Központi elektronikus levélcím:
7. A honlap URL-je: https://kk.gov.hu/eszakbudapest
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
Székhely: 1033 Budapest, Fő Tér 1.
telefon: + 36 (1) 437-88-68
email:
Kihelyezett iroda: 1042 Budapest István út 15.
telefon:+36 (1) 795-81-04,
email:
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:
Intézményünk esetében nem releváns adat.
10. Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 12:00 – 16:30
Szerda: 8:00 – 16:30
Csütörtök: 8:00 – 13:00


II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája:
Ld. az intézményi Szervezeti Működési Szabályzat 30. oldalán.


III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége:
Tankerületi igazgató: Tamás Ilona
e-mail:
Szakmai igazgatóhelyettes: Fenyvesiné Hegedűs Edit
e-mail:
Gazdasági igazgatóhelyettes: Viszkok Mihály
e-mail:
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége:
Feltöltés alatt