I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:
Klebensberg Központ
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Számlázási cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Adóigazgatási azonosító szám: 15799658-2-41
Közösségi adószám: HU15799658
Központi telefonszám: 06-1-795-11-70
E-mail:
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:
Klebensberg Központ
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Számlázási cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Adóigazgatási azonosító szám: 15799658-2-41
Közösségi adószám: HU15799658
Központi telefonszám: 06-1-795-11-70
E-mail: