I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja:
Intézményünk esetében nem releváns adat.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye:
Intézményünk esetében nem releváns adat.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása:
Intézményünk esetében nem releváns adat.