1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye:
Intézményünk esetében nem releváns adat.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége:
Intézményünk esetében nem releváns adat.